NIERUCHOMOŚCI

Prawo nieruchomości
   Audyt prawny stanu nieruchomości
   Przygotowanie umów nabycia i sprzedaży nieruchomości
   Uwłaszczenie
   Zasiedzenie
   Gospodarka nieruchomościami
   
Prawo budowlane
   Pomoc przy udzielaniu decyzji organów
   Umowy z wykonawcami
   Dokumentacje inwestycyjne
   Uzyskiwanie odpowiednich zezwoleń
   
Najem nieruchomości
   Sporządzanie odpowiednich umów
   Reprezentowanie w sporach
   Doradztwo przy eksmisjach