OSOBY FIZYCZNE

Prawo kontraktowe
   Umowy o pracę
   Umowy o dzieło
   Umowy zlecenie
   Umowy pozostałe z pracodawcą i zleceniodawcą
   
Dochodzenie roszczeń i odszkodowań
   Dochodzenie roszczeń związanych z utratą zdrowia
   Dochodzenie roszczeń związanych ze stosunkiem pracy pracownika
   Dochodzenie praw pracowniczych
   
Prawo kontraktowe
   Umowy o pracę
   Umowy o dzieło
   Umowy zlecenie
   Umowy pozostałe z pracodawcą i zleceniodawcą
   
Zastępstwa procesowe i reprezentacja
   
Prawo rodzinne
   
Odszkodowania za szkody na zdrowiu
   Odszkodowania komunikacyjne
   Zadośćuczynienie
   
Prawo Pracy
   Projektowanie i opiniowanie umów
   Wypowiedzenia
   Reprezentacja w sporach
   

Prawo ubezpieczeniowe
   Sporządzanie umów związanych z ubezpieczeniem
   Reprezentacja w sporach z ubezpieczycielem

   
Rozwody
   Alimenty
   Podział majątku
   Mediacja
   
Spadek
   Opracowanie testamentu
   Zachowki
   Uznanie spadkobiercy za niegodnego
   Poświadczenie dziedziczenia
   Działy spadku
   Wyłączenie małżonka od dziedziczenia
   Zobowiązanie do wykonanie zapisu
   Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza
   
Ochrona dóbr osobistych
   Ochrona tajemnicy
   Ochrona korespondencji
   Ochrona dobrego imienia
   Ochrona czci
   
Sprawy karne
   Reprezentacja przed sądami
   Usługi adwokackie obrońcy procesowego
   Usługi adwokackie oskarżyciela procesowego