INSTYTUCJE I ORGANIZACJE

Prawo zamówień publicznych
   Przystępowanie do postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
   Przygotowanie dokumentacji przetargowej
   Sporządzanie Specyfikacji Instotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
   Doradztwo na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia
   Doradztwo przy ocenie ofert
   Zastępstwo procesowe
   
Prawo finansów publicznych i administracyjne
   
Działalność organów Instytucji oraz organizacji
   
Inwestycje
   Doradztwo przy projektowaniu inwestycji
   Pomoc przy uzyskiwaniu zgód, pozwoleń, koncesji
   Uzyskiwanie licencji
   
Partnetstwo Publiczno- prywatne
   Projektowanie inwestycji
   Dokumentacja inwestycyjna
   Doradztwo przy negocjacjach z inwestorem
   Umowy inwestycyjne
   
Gospodarka nieruchomościami
   Doradztwo prawne związane z zarządzaniem
   Doradztwo prawne związane z administracją
   Prawo współdzielcze
   Prawo lokalowe
   Działalność wspólnot mieszkaniowych